English

Albania
Albnske hory  

Albnske jazer

 

 

Albnske more

 
   

Albánske jazerá

Albánsko sa vyznačuje bohatosťou malých aj veľkých jazier. Ohridské jazero a jazerá Prespa, nachádzajúce sa v juhovýchodnej časti krajiny, sú najstaršími jazerami v Európe. Situované v krasovom či vápencovom podloží, boli sformované tektonickou činnosťou pred 4 až 10 miliónmi rokov. Predstavujú jednu z najväčších biologických rezervácií v Európe. Zatiaľ je popísaných 146 endemických druhov z oblasti Ohridského jazera a 39 endemických druhov z oblasti jazier Prespa. Malé jazero Prespa je obzvlášť známe ako dôležitý mokraďový ekosystém ponúkajúci hniezdiská a zdroje potravy pre vzácne druhy vodného vtáctva. 

Ohridské jazero (rozloha 363 km²) v blízkosti mesta Pogradec je najdôležitejším miestom letnej turistiky v albánskom vnútrozemí. Na brehoch jazera je niekoľko letovísk, ako sú Lin, Drilon a Tushemisht.

Jazerá Prespa (celková rozloha 313,6 km²) sú dve tektonické jazerá situované v prekrásnom, pokojnom prostredí Balkánskeho parku Prespa.

Skadarské jazero pri meste Skadar, je vlastne bývalá morská zátoka, ktorá bola odrezaná od Jadranského mora, keď pred tisícročiami poklesla jeho hladina. Jazero je najväčšie na Balkáne, s dĺžkou 41 km a rozlohou medzi 370-530 km². Skadarské jazero je jednou z najväčších vtáčích rezervácií v Európe, na jeho brehoch žije okolo 240 vtáčích druhov, vrátane jedných z posledných európskych pelikánov. Je preto obľúbené medzi vtáčkarmi.

Jazerá Lura tvorí komplex 7 krasových jazier v horskom masíve Kunora Lures v oblasti Dibra. Vznikli z ľadovcových krýh vo výškach medzi 1200 až 1500 m.n.m. S exotickou prírodou a studenou vodou z dávnych čias, sú obklopené starými bukovými a borovicovými lesmi.

 

Fotografie albánskych jazier

Víkend v Korči - Balkánsky park Prespa, 10/2008

Cestou do Korče - Ohridské jazero, Drilon, 10/2008

Aktualizované 12/2008
Skadar Kruja Drač Tirana Apollónia Pogradec Balkánsky Park Prespa Balkánsky Park Prespa Berat Voskopoja Korča Vlora Gjirokastra Saranda Butrint Voskopoja Odkaz na stránku Albánskej národnej turistickej organizácie (v angličtine)