English

Apollónia (alb. Apollonia), ležiaca 11 km západne od mesta Fier, v blízkosti dediny Pojan (alb. Pojani) je jedným z najznámejších archeologických nálezísk krajiny. Bola založená v roku 588 pred Kr. gréckymi kolonistami z Korintu a Korfu v blízkosti ústia rieky Vjosa. Apollónia je jedným z 30 antických miest zasvätených bohu Apolónovi. Miesto už bolo využívané korintskými obchodníkmi a príslušníkmi ilýrskeho kmeňa Taulanti, ktorí zostali úzko prepojení s osídľovaním a po stáročia žili bok po boku s gréckymi kolonistami.

Apollonia Apollonia Odeon

Aristoteles považoval Apollóniu za dôležitý príklad oligarchického systému, keďže potomkovia gréckych kolonistov riadili mesto a vládli veľkej nevoľníckej populácii, väčšinou ilýrskeho pôvodu. Mesto sa rozrastalo vďaka obchodu s otrokmi a lokálnemu poľnohospodárstvu, ako aj kvôli svojmu veľkému prístavu, o ktorom sa hovorilo že bol schopný naraz prijať až sto lodí. V roku 2006 boli objavené na okraji mesta ruiny chrámu z konca 6. storočia pred Kr., ktorý je 5. známym helenistickým chrámom objaveným na území dnešného Albánska.

V roku 229 pred Kr. prešla Apollónia pod vládu Rímskej republiky, ktorej bola hlboko oddaná. Mesto prekvitalo pod rímskou nadvládou a známy rímsky rečník Cicero, ohromený krásou Apollónie, ju nazval v jeho Filipikách „magna urbs et gravis“ – slávne a dôležité mesto. Úpadok mesta nastal v 3. storočí n.l., kedy zemetrasenie zmenilo koryto rieky Vjosa, čo spôsobilo zanesenie prístavu a zmenu vnútrozemia na močariská s epidémiami malárie.

Nálezisko je skúmané archeológmi od roku 1916, no do dnešného dňa je jeho veľká časť ešte nepreskúmaná. Niektoré z nálezov je možné vidieť v archeologickom múzeu v neďalekom kláštore, iné sú umiestnené v múzeách v hlavnom meste Tirane. Nanešťastie počas anarchie, ktorá nasledovala po páde komunistického režimu v roku 1990, boli archeologické zbierky vyrabované. Ruiny boli tiež veľakrát prekopané lupičmi hľadajúcimi relikvie, ktoré by mohli predať zberateľom v zahraničí.

Verejnosti sú sprístupnené amfiteáter, obchodná kolonáda a niekoľko ďalších častí rímskeho mesta. V neďalekom kláštore z 13. storočia sa nachádza múzeum. Návštevníci tu môžu vidieť niektoré relikvie ako sú obranné múry, terasovité múry, sochu Agonothetesa, knižnicu, Odeón, mozaikový dom, arkádu, fontánu, atď. Na pozemku kláštora je byzantský kostol Panny Márie postavený pravdepodobne v 14. storočí.

 

Poloha Apollónie (jpg, 39kB)

Aktualizované: 01/2009
Mapa turistických atrakcií Albánska Mapa turistických atrakcií Albánska Odkaz na stránku Albánskej národnej turistickej organizácie (v angličtine)