English

Butrint (alb. Butrinti) - je asi najvýznamnejším archeologickým náleziskom Albánska, zapísaným v zozname Svetového dedičstva UNESCO. Antické mesto bolo vybudované na polostrove Ksamil, na brehoch jazera Butrint, južne od súčasného mesta Saranda (15km), v blízkosti gréckych hraníc. Krížom cez more, vzdialený menej ako 10km je grécky ostrov Korfu.

Pozostatky Butrintu Pozostatky Butrintu

Divadlo Divadlo

Baptistérium Baptistérium

Bazilika Bazilika

Spojený so Stredozemným morom, bol Butrint osídlený ako vynikajúca lokalita pre založenie obchodného centra. Osada sa čoskoro stala dôležitou zastávkou na obchodných cestách kupcov a od 4. storočia pred Kr. sa stala jedným z hlavných námorných a obchodných centier antického sveta. Počas jej histórie, obývali túto lokalitu Gréci, Rimania, Byzantínci a Benátčania. Preto súčasné archeologické nálezisko obsahuje budovy a pozostatky reprezentujúce každú z epoch rozvoja mesta. So systematickými vykopávkami sa tu započalo až na začiatku 20. storočia. Dnes je znovuobjavené mesto Butrint unikátnym pokladom albánskej kultúrnej histórie - mesto je mikrokozmom skoro 3000 rokov Stredomorskej histórie.

Miesto bolo osídlené už v Dobe bronzovej, okolo roku 800 pred Kr. V 6. storočí pred Kr. tu bola vybudovaná veľká trojuholníková pevnosť a v 4. storočí pred Kr. sa Butrint stal substanciálnym mestom. V jeho akropole posadenej 42 m nad spodným mestom sú dva chrámy, z ktorých jeden bol zasvätený Asclepiusovi, legendárnemu gréckemu doktorovi a synovi boha Apola a Coronis. V 3. storočí pred Kr. bol pridaný grécky amfiteáter pre 5000 divákov.

Dnešný Butrint Dnešný Butrint

Butrint v helenistickom obdobíButrint v rímskom období

V roku 228 pred Kr. sa Butrint (lat. Bouthroton) stal spolu s ostrovom Korfu rímskym protektorátom a po roku 167 pred Kr. Rimania Butrint postupne ovládli. V roku 44 pred Kr., na konci konfliktu medzi Pompejom a Cézarom, Cézar prehlásil Butrint za kolóniu a tento zostal Rímskym prístavom až do 6. storočia n.l. Impozantná stavba známa ako Triconchov palác bola vybudovaná v 4. storočí. V 5. storočí n.l. dal cisár Justinián vybudovať veľkú katedrálu a baptistérium s prekrásnou mozaikovou podlahou.

Ďalšia história Butrintu pripomína históriu iných Stredomorských prístavov - rad vlastníkov a okupantov zahŕňajúci Normanov, Benátčanov, Angevincov, Byzantíncov a nakoniec Turkov, ktorí pokračovali v budovaní a prestavovaní mesta.

Architektonické časti Butrintu, ktoré dnes existujú zahŕňajú grécke divadlo, monumentálne fontány, tri verejné kúpele, gymnázium dekorované mozaikou, akvadukt vybudovaný Augustusom, prekrásne mozaikové podlahy Triconchovho paláca, či byzantské stavby, ktoré boli nedávno odhalené archeologickými tímami z Albánskeho archeologického inštitútu, Butrintskej nadácie a študentmi Tiranskej univerzity.

Na prezretie archeologického parku potrebujete približne 3 hodiny. V predajni vstupeniek je k dispozícii prospekt - sprievodca Butrintom v angličtine. Najzaujímavejšie objekty sú Aesclepiosov chrám, baptistérium, grécke divadlo, Levia brána, akropola, a iné.

 

Čo navštíviť

Opevnenie - najstarší obranný múr obkolesuje iba akropolu a datuje sa do 7. až 6. storočia pred Kr. Založenie mesta sprevádzala výstavba nového mestského opevnenia v helenistickej dobe. Opevnenie po období antiky nadviazalo na helenistický obranný múr a bolo stavané v troch fázach: v druhej polovici 9. storočia, v 11. a 12. storočí a v benátskom období (15. storočie).

Divadlo - je jedným z najlepšie zachovaných antických divadiel v Albánsku, s 19 radmi sedadiel a kapacitou 5000 divákov. Začalo sa stavať v druhej polovici 3. storočia pred Kr. Budova javiska prináleží do rímskeho obdobia.

Baptistéria - s celoponornou krstiteľnicou v kruhovej budove vyzdobenej stĺpmi a mozaikami je jednou z najskvelejších svojho druhu. Predpokladá sa že je z polovice 6. storočia n.l.

Bazilika - stojí vedľa vchodu cez opevnenie chránená dvomi vežami. Má tri lode a rozmery 20,15 x 18,33 m. Bola vybudovaná na začiatku 6. storočia n.l., podstúpila následné prestavby a fungovala ako kostol do začiatku 18. storočia.

Archeologické múzeum - je umiestnené v benátskom kaštieli v akropole. Vystavené nálezy ilustrujú osídlenie Butrintu a okolia od najstarších čias po stredovek. Nálezy sú usporiadané chronologicky a tematicky, veľmi dobre vystavené a označené (v angličtine a albánčine).
Otvorené denne 08:00 - 16:00.

 

Fotografie z oblasti Butrintu

Krajina lietajúcich tanierov - každodenný život v Albánsku - Butrint, 09/2008

 

Viac informácií

Pre viac informácií navštívte www.butrint.org

Národný park Butrint - História & Archeológia (v angličtine, pdf, 1,21MB)

Národný park Butrint - Turistické chodníky (v angličtine, pdf, 500kB)

Aktualizované: 02/2009
Mapa turistickch atrakci Albnska Mapa turistickch atrakci Albnska Odkaz na strnku Albnskej nrodnej turistickej organizcie (v anglitine)