English

Gjirokastra

Gjirokastra (alb. Gjirokastër) - v južnom Albánsku, je posadená na strmom svahu nad údolím Drin, pozerajúc na pôvodnú krajinu obklopenú pohoriami so zasneženými vrcholkami. Toto 'mesto tisícov schodov' sa skladá zo stoviek osmanských vežových domov s typickými strechami pokrytými svetlou bridlicou, drevenými balkónmi a vybielenými kamennými múrmi. Mestu s búrlivou históriou dominuje veľká pevnosť postavená na strmom úbočí. Od dôb feudálnej citadely, cez osmanský klenot, po taliansku kolóniu, mesto poznalo veľa vládcov a inšpirovalo básnikov, autorov a umelcov. Staré mesto Gjirokastry je zapísané v zozname Svetového dedičstva UNESCO, ako zriedkavý príklad dobre zachovaného osmanského mesta.

Známa mnohým ako Kamenné mesto, stáva sa Gjirokastra centrom kultúrnej turistiky. Prechádzka po spleti dláždených ulíc, ktoré sa od trhoviska zdvíhajú strmo do kopca vás prevedie v čase naspäť. Návšteva obrovskej pevnosti z 13. storočia oživí dobrodružné príbehy stredovekých vládcov a pripomenie zverstvá komunistov. V Gjirokastre a okolí je veľa k videniu a pobyt s raňajkami v jednom z renovovaných osmanských domov je vynikajúcou bázou na prieskum celej oblasti.

Gjirokastra Streets

Gjirokastra je antické mesto so stopami ľudského osídlenia datovanými od 1. storočia pred Kr. Leží na svahoch Širokého pohoria (alb. Mali Gjer) nad riekou Drin. Mesto bolo pravdepodobne založené niekedy v 12. storočí okolo pevnosti na kopci. Pod vládou Byzantského impéria sa rozvinulo na dôležité obchodné centrum známe ako Argyropolis (Strieborné mesto).

Gjirokastra bola v 14. storočí súčasťou byzantského Epirského despotátu, predtým ako v roku 1417 prešla pod Osmanskú ríšu. V roku 1811 sa ho zmocnil v Albánsku narodený Ali Pasha, ktorý na juhozápadnom Balkáne založil kvázi samostatnú poddanskú dŕžavu. Koncom 19. storočia sa mesto stalo centrom odporu proti tureckej nadvláde. V roku 1880 sa tu konalo Zhromaždenie v Gjirokastre, jedna z kľúčových udalostí v histórii albánskeho oslobodzovacieho hnutia.

 

Čo navštíviť

Ulice mesta - starobylá hlavná ulica sa dvíha v kopcovitom teréne smerom k starému bazáru, kde sú dláždené cesty a strmé bočné uličky lemované kaviarničkami a reštauráciami

Gjirokastra Castle

Pevnosť Gjirokastra - mohutná a dobre zachovaná stavba, ktorá je jednou z najväčších pevností v Albánsku. Bola založená v 4. storočí a značne rozšírená Ali Pashom z Tepeleny, aby bola dostatočnou ochranou pre rozrastajúce sa mesto. Vypínajúc sa na vrchole kopca, poskytuje návštevníkom výhľad na najzaujímavejšie časti Gjirokastry a blízkeho údolia Drin. V pevnosti sa pravidelne usporadúva festival folklórneho umenia z celého Albánska.

Národné múzeum zbraní - umiestnené v pevnosti Gjirokastra, sú v ňom vystavené rôzne druhy zbraní od čias mladšej doby kamennej až po obdobie druhej svetovej vojny

Etnografické múzeum - v dome kde sa narodil Enver Hodža. Dom má štyri podlažia a všetky sú sprístupnené verejnosti. Miestnosti sú zariadené tak, ako keby sa ešte používali a sú vyzdobené množstvom úžitkových predmetov, ľudových krojov a umeleckých diel typických pre rodinu bohatého kupca, alebo osmanského úradníka z 19. storočia.

Zekateho dom - najlepšie zachovaný príklad osmanského vežového domu v Gjirokastre

Kostol sv. Sotira

Mešita na starom trhovisku

 

Okolie Gjirokastry

Kostol Labova e Kryqit - v dedine s rovnakým menom. Je jedným z najstarších kostolov v Albánsku a v minulosti v ňom bola svätá relikvia, o ktorej sa verilo, že je to kúsok skutočného kríža.

Antigonea

Archeologické nálezisko Antigonea - antické sídlo Chaonianov, južne od Gjirokastry, v blízkosti dediny Saraqinisht. Mesto bolo založené kráľom Pyrrhusom z Epirusu na začiatku 3. storočia pred Kr. a malo rozsiahly systém opevnenia. Obranný múr bol 4000 m dlhý, s 13 vežami a tromi vstupnými bránami. Pomenovanie získalo na počesť kráľovej ženy Antigoney. V polovici 2. storočia pred Kr. bolo mesto porazené a vyrabované rímskou armádou. Nachádza sa tam malý trojloďový kostol z dôb ranného kresťanstva (6. stor.) s farebnou mozaikovou podlahou.

 

Fotografie z okolia Gjirokastry

Krajina lietajúcich tanierov - každodenný život v Albánsku - Gjirokastra, 09/2008

 

Viac informácií

Viac informácií na stránke Gjirokastra Tourist Information Centre (v angličtine)

Aktualizované: 01/2009
Mapa turistickch atrakci Albnska Mapa turistickch atrakci Albnska Odkaz na strnku Albnskej nrodnej turistickej organizcie (v anglitine)