English

Kruja (alb. Krujë, angl. Kruja) je stredoveké mesto ležiace 32 km severozápadne od Tirany a 20 min. cesty autom od medzinárodného letiska Rinas. Je vybudované v nadmorskej výške 560 m, na svahoch pohoria Sari - Salltiku.

Skanderbegov pomník v Kruji Skanderbegov pomník v Kruji

Meno Kruja pochádza z albánskeho slova 'krua', znamenajúceho 'prameň'. V 4. storočí nl. sa citadela stala hlavnou ilýrskou pevnosťou tejto oblasti. V roku 879 bola Kruja prvýkrát spomenutá ako centrum kresťanskej viery (sídlo biskupa). Prvý albánsky feudálny štát tu bol založený okolo roku 1190.

Turci okupovali Kruju dvakrát, v rokoch 1396 a 1415. Mesto dosiahlo svoj zenit 28. novembra 1443, kedy bola pevnosť obsadená Gjergjom Kastriotim (Skanderbegom), ktorý potom organizoval dlhotrvajúci protiturecký odpor. Od tohto času, pod Skanderbergovým velením, Kruja odolala trikrát tureckému obliehaniu v rokoch 1450, 1457 a 1466. Až desať rokov po Skanderbegovej smrti, v roku 1478, boli turci schopní dobyť pevnosť a mesto Kruja zničiť.

Výhľad na Kruju z pevnosti Výhľad na Kruju z pevnosti

Tradičný bazár Tradičný bazár

 

 

Čo navštíviť

Pevnosť Kruja - vybudovaná v 5. a 6. storočí, má eliptický tvar s celkovou rozlohou 2,25 ha. V hradbách pevnosti je postavených deväť veží, ktoré v časoch vojny slúžili ako pozorovateľne a signálne miesta. Vo vnútri hradieb sa nachádzajú zvyšky niekoľkých domov.

Múzeum Gjerga Kastrioti Skanderbega - vo vnútri pevnosti Kruja.

Etnografické múzeum - vo vnútri pevnosti Kruja.

Tradičný bazár - na ceste do pevnosti - stredoveký bazár s produktami tradičných remesiel, ako sú výrobky z drôtu, alabastra, striebra, medi, drevené výrobky, vlnené koberce, atď. Jeho najväčšou zvláštnosťou je, že všetky obchody sú postavené z dreva.

 

Okolie Kruje

Archeologické nálezisko Albanopoli - na kopci pri dedine Zgerdhesh (medzi mestami Kruja a Fushe-Kruja) sa nachádzajú ruiny antického mesta 'Albanopolis', hlavného mesta ilýrskeho kmeňa 'Alban', ktorý prekvital od 3. storočia n.l. Názov krajiny 'Albánsko' a jej obyvateľov 'albánci', pochádza práve z mena tohto ilýrskeho kmeňa. Návšteva starovekého Zgerdhesha sa oplatí kvôli veľkolepému výhľadu na pobrežné nížiny smerom k Jadranu, a kvôli pôsobivým zvyškom ilýrskych hradieb a opevnenia.

Pevnosť LezhaPevnosť Lezha

Lezha - mesto ležiace 50 km severne od Kruje, založené v období staroveku. Lezha bola miestom, kde Gjergj Kastrioti Skanderbeg zjednotil princov Albánska v boji proti Tureckému impériu. V katedrále Lezha, zasvätenej sv. Nicholausovi, je Skanderberg aj pochovaný . Jeho múzeum má aj vonkajší sektor, s archeologickými pamiatkami zo staroveku a stredoveku nájdenými v okolí Lezhy. Na východ od mesta, na vrchole 186m kopca, leží pevnosť Lezha, ktorá nesie stopy ilýrskej, rímskej, byzantskej a tureckej architektúry.

 

Fotografie z oblasti Kruje

Výlet do Kruje - tradičný bazár, múzeum Gjerga Kastrioti Skanderberga, pevnosť Kruja, 20 fotografií, 01/2008

Aktualizované: 02/2009
Mapa turistických atrakcií Albánska Mapa turistických atrakcií Albánska Odkaz na stránku Albánskej národnej turistickej organizácie (v angličtine)