English

Balkánsky park Prespa

Vstup do Balkánskeho parku Prespa Vstup do Balkánskeho parku Prespa

Sneh na vrcholkoch Mali Thate (Suché hory) Sneh na vrcholkoch Mali Thate (Suché hory)

Dúha nad jazerom Prespa Dúha nad jazerom Prespa

Prespa je meno dvoch sladkovodných jazier v juhovýchodnej Európe, rozprestierajúcich sa na území Grécka, Albánska a Macedónska, s celkovou rozlohou 313,6 km². Sú najvyššie položenými tektonickými jazerami na Balkáne, v nadmorskej výške 853 m n.m. Kvôli hojnosti vzácnej fauny a flóry bola celá oblasť v okolí jazier Prespa vyhlásená v roku 2000 za nadnárodnú rezerváciu – Balkánsky park Prespa.

Veľké jazero Prespa sa rozkladá na území Grécka, Albánska a Macedónska, Malé jazero Prespa len na územiach Grécka a Albánska. Oblasť jazier Prespa má bohatú kultúrnu tradíciu. Byzantské pustovnícke kostoly možno nájsť v jaskyni Tren, v pevnosti Trajan a pri dedine Pustec (kostolík Panny Márie). Na ostrove Maligrad na albánskej strane Veľkého jazera Prespa sa nachádzajú ruiny kláštora sv. Petra 14. storočia.

Jazerá Prespa a Ohridské jazeroJazerá Prespa a Ohridské jazero

Pretože Veľké jazero Prespa leží o 150 m vyššie ako Ohridské jazero vzdialené len 10 km na západ, voda z neho prúdi cez podzemné kanály vo vápencovom podloží a vychádza na povrch vo forme prameňov, napájajúcich potôčiky vtekajúce do Ohridského jazera.

Prírodné prostredie Ohridského jazera a jazier Prespa, sformované pred 4. až 10. miliónmi rokov, ponúka domov mnohým divožijúcim zvieratám a rastlinám, z ktorých niektoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. Desaťtisíce vtákov na jazerách prezimujú, alebo hľadajú odpočinok na ich cestách zo severu na juh a  z východu na západ. Malé jazero Prespa je obzvlášť známe ako dôležitý mokraďový ekosystém ponúkajúci hniezdiská a zdroje potravy pre vzácne druhy vodného vtáctva. Novovyhlásenou prírodnou rezerváciou spájajúcou Balkánsky park Prespa s Ohridským jazerom s rozlohou 27 000 hektárov, Albánsko zdvojnásobilo rozlohu chránených území.

 

Fotografie z Balkánskeho parku Prespa

Víkend v Korči - pohorie Morava, kostoly v Korči, Voskopoja, Balkánsky park Prespa, 44 fotografií, 10/2008

Aktualizované: 01/2009
Mapa turistických atrakcií Albánska Mapa turistických atrakcií Albánska Odkaz na stránku Albánskej národnej turistickej organizácie (v angličtine)