English

Skadar (alb. Shkodër, angl. Shkodra), najväčšie mesto severného Albánska (87 500 obyvateľov, január 2008), leží na východnej strane Skadarského jazera, v južnej časti Mbiskadarskej pláne, medzi riekami Drini a Buna. Mesto je jedno z najstarších v Albánsku a je tiež dôležitým kultúrnym a ekonomickým centrom.

Pohľad na Skadar z pevnosti Rozafa Pohľad na Skadar z pevnosti Rozafa

Skadar bol obývaný nepretržite od jeho založenia v 4. storočí pred Kr. Bol hlavným mestom ilýrskeho kmeňa Labétov a neskôr, počas vládnutia kráľa Genta a kráľovnej Teuty, hlavným mestom ilýrskeho štátu. V roku 168 pred Kr. padlo mesto do rúk Rimanov a stalo sa pre nich dôležitým obchodným a vojenským miestom. V roku 1040 sa Skadaru zmocnili Srbi, pre ktorých sa stal dôležitým ekonomickým a administratívnym centrom. V roku 1396 mesto prešlo pod benátsku vládu a stalo sa súčasťou protiotomanskej koalície. Napriek tomu, že po niekoľko rokov odolával útokom, padol Skadar v roku 1479 do rúk Turkov. Krátko po zničujúcej okupácii, mnoho obyvateľov mesto opustilo. Skadar začal znovu prosperovať až v 17. storočí.

Počas svojej dlhej histórie, hral Skadar dôležitú úlohu v Albánskej kultúre a dejinách. V južnej časti mesta sa vypína pevnosť Rozafa a v jeho okolí sú pohrebiská z obdobia praveku, tiež antické a stredoveké opevnené sídla.

Pevnosť Rozafa   Pevnosť Rozafa

Mesto Skadar a jeho okolie je posiate množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí. V historickej časti si mesto zachováva charakteristický vzhľad úzkych uličiek s vysokými kamennými múrmi po oboch stranách a s veľkými bránami. Po druhej svetovej vojne bol Skadar prestavaný, dnes tu môžeme vidieť široké ulice a mnohé novopostavené obytné budovy v niekoľkých nových štvrtiach.

Popri tom, že mesto bolo historickým centrom, bol Skadar aj centrom vzdelávania, kultúry a obchodu. Stále si udržiaval prepojenie so západom, hlavne s Talianskom a Rakúskom. Skadar je tiež centrom albánskeho katolicizmu, ako aj výborným príkladom tolerancie medzi náboženstvami, keďže v meste žijú bok po boku všetky hlavné albánske náboženstvá.

 

Čo navštíviť

Pevnosť Rozafa - vypína sa na vstupe do mesta, 3km južne od centra, na 133m vysokom skalnatom kopci. Je to jedna z najväčších a najslávnejších pevností v Albánsku. Pevnosť Rozafa má fascinujúcu históriu, súvisí s ňou aj jedna z najkrajších albánskych legiend. Archeologickým prieskumom bolo dokázané, že hradisko bolo obývané od mladšej doby bronzovej. Vnútri masívnych hradieb Rozafy sa nachádza kostol sv. Štefana, viacero benátskych administratívnych budov, zvonica a niekoľko stredovekých miestností. V areáli hradu je aj malé múzeum a tradičná albánska reštaurácia. Otváracie hodiny: 08:00 - 22:00. Vstupné 200 lekov.

Kostol sv. Štefana - stojí na hlavnom nádvorí pevnosti Rozafa. Bol postavený v dvoch fázach, na konci 13. a v 14. storočí a neskôr bol prestavaný na mešitu.

Olovená mešita - stojí pod pevnosťou Rozafa v stredovekej štvrti, ktorá bola kedysi hlavným trhoviskom. Bola postavená v roku 1773 Mehmetom Pasha Bushatim podľa vzoru Modrej mešity v Istanbule. Strecha je pokrytá olovenými plátmi (odtiaľ názov Olovená mešita).

Súčasné ľudové kroje

Historické mzeum - otomanská budova z roku 1815 s archeologickými a etnografickými zbierkami.

Národná fotogaléria "Marubi" - leží v centre mesta a je najbohatším a najdôležitejším archívom fotografií v Albánsku. Je v nej uložených viac ako pol milióna negatívov, z ktorých najstarší je z roku 1858.

Katolícka katedrála (Kisha e Madhe) - jedna z najväčších katedrál na Balkáne zasvätená sv. Štefanovi. Po jej rekonštrukcii v r. 1991 bola katedrála slávnostne otvorená matkou Terezou a o dva roky neskôr ju navštívil aj pápež Ján Pavol II. V katedrále sa nachádza kópia Turínskeho plátna. Vstup voľný.

Al-Zamil mešita, Nová mešita - dve mešity v centre mesta.

 

Okolie Skadaru

Most pri Mes Most pri Mes

Albánske Alpy - Gurii i KuqAlbánske Alpy
Gurii i Kuq

Most pri Mes (Ura e Mesit) - nachádzajúci sa 6 km severne od Skadaru, pri dedine Mesi, bol vybudovaný v roku 1768. Je to najväčší a najlepšie zachovaný turecký most v Albánsku, vybudovaný na starovekej ceste zo Skadaru do Kosova. Most je 108m dlhý, 3m široký a má 13 asymetrických oblúkov. Rieka Kir, ktorú premosťuje má neuveriteľne modrú, čistú vodu a most leží v malebnom horskom prostredí.

Skadarské jazero - ležiace na hranici medzi Albánskom a Čiernou Horou je vlastne bývalá morská zátoka, ktorá bola odrezaná od Jadranského mora, keď pred tisícročiami poklesla hladina mora. Jazero je najväčšie na Balkáne, s dĺžkou 41 km a rozlohou medzi 370-530 km², ktorá sa v závislosti od sezóny mení od 5 do 10 m nad úrovňou mora (najnižšia je v zime). Keďže hĺbka jazera je do 60m, jeho dno je hlboko pod úrovňou mora, čo vytvára takzvanú kryptodepresiu. Skadarské jazero je jednou z najväčších vtáčích rezervácií v Európe, na jeho brehoch žije okolo 240 vtáčích druhov, vrátane jedných z posledných európskych pelikánov. Je preto obľúbené medzi vtáčiarmi.

Albánske Alpy - pokrývajú územie 2240 km² v prefektúrach Skadar a Tropoja. 13 vrcholov presahuje nadmorskú výšku 2500 m a hlavné rieky sú Valbona, Shala, Cem a Kir. Hlavne v národnom parku Thethi je možné vidieť veľkú rozmanitosť fauny a flóry. Centrami alpskej turistiky sú Boga, Thethi, Vermosh a Valbona.

Pevnosť LezhaPevnosť Lezha

Lezha - mesto ležiace 59 km južne od Skadaru, založené v období staroveku. Lezha bola miestom, kde Gjergj Kastrioti Skanderbeg zjednotil princov Albánska v boji proti Tureckému impériu. V katedrále Lezha, zasvätenej sv. Nicholausovi, je Skanderberg aj pochovaný . Jeho múzeum má aj vonkajší sektor, s archeologickými pamiatkami zo staroveku a stredoveku nájdenými v okolí Lezhy. Na východ od mesta, na vrchole 186m kopca, leží pevnosť Lezha, ktorá nesie stopy ilýrskej, rímskej, byzantskej a tureckej architektúry.

 

Fotografie z oblasti Skadaru

Pevnosť Rozafa a mesto Skadar - 42 záberov z jedno-dňového výletu do Skadaru, 09/2008

Krajina lietajúcich tanierov - každodenný život v Albánsku - Skadar, 09/2008

Albánske hory - 73 fotografií rôznych albánskych pohorí, hlavne Albánskych Álp

 

Viac informácií

Shkodra In Your Pocket - sprievodca mestom, najnovšie anglické vydanie 2006-2007 (v angličtine, pdf, 3,75MB)

Turistické Informačné Centrum - malá, súkromná kancelária vo vestibule hotela Rozafa. Ponúka zopár brožúriek, máp, pohľadníc. Personál podá základné informácie, pomôže zorganizovať výlety a zabezpečí vstupenky.
Adresa: Hotel Rozafa, Otváracie hodiny: 07:00-15:00, 19:00-20:00.
E-mail: shkoder@yahoo.com

Actualizované: 12/2008
Mapa turistických atrakcií Albánska Mapa turistických atrakcií Albánska Odkaz na stránku Albánskej národnej turistickej organizácie (v angličtine)